Ông Hoàng Bơ

Ông Hoàng Bơ thường ngự dưới tòa Thoải Cung, coi giữ việc trong Đền Vàng Thủy Phủ. Có khi ông biến trên mặt nước, hiện lên chân dung một vị Hoàng Tử có diện mạo phi phương, cưỡi cá chép vàng. Đôi lúc ông biến hiện, ngồi trên con thuyền, rong chơi khắp chốn, cùng các bạn tiên uống rượu, ngâm thơ, đàn hát, trông trăng, đánh cờ, hưởng thú vui của các bậc tao nhân mặc, nhưng thấy cảnh dân chúng còn lầm than, vua cha sai ông lên khâm sai cõi trần, mở hội Phúc Duyên, giáng phúc cho dân, độ cho kẻ buôn bán làm ăn, người học hành đỗ đạt.

Ông Hoàng Bơ, Ông Bơ Thoải đều là những danh xưng của Ngài, ông là con Vua Cha Bát Hải ngự dưới Thủy cung làm việc ở Đền Vàng Thủy phủ. Diện mạo phi phương, khác thường sắc tướng, ông xứng đáng được tôn xưng là bậc quân tử tao nhân mặc khách, thường lên dương gian xuôi thuyền ngoạn cảnh. Ông chính là người em trai thân cận luôn đi bên cạnh đức Quan lớn Đệ Tam.

Ngoài ra Ngài còn hầu mẫu Thoải ở đền Cờn và Hàn Sơn Thanh hóa.

Truyền thuyết kể rằng, thời Nam Bắc Tống phân tranh, Bắc Tống bị bại, Ngài dùng thuyền ra biển Đông và thác hóa. Thân Ngài trôi vào cửa Cơn được ông Hoàng Chín đang tu luyện phép tiên ở đó vớt lên chôn cất. Sau này Ngài hiển ứng phù nhà Lý, Trần được nhân dân gọi là Quan Hoàng Bơ Thoải cung.

Ngoài ra còn một thần tích thờ Ngài ở Thái Bình. Ngài giáng sinh một gia đình hào kiệt ông Trần Thái Công và bà Đặng Thị ở thông Kênh Xuyên – Đông Xuyên – Tiền Hải – Thái Bình vào đúng giờ Ngọ ngày 13 tháng 6. Dung nghi tuấn tú, diện mạo khác thường nên đặt tên là Nguyễn Minh Đức. Sau này phù vua, lập nhiều công lao. Khi về trời Quốc Mẫu cho làm Phúc Thần Biển Đông, cho nhiệm vụ cai quản con dân ven biển. Vua lại phong “Đông Hải, Thủy Tinh, Bạch Long, Linh Phù, Hiển Ứng, Tịnh Tuệ, Bác Huệ, Minh Đức Đại vương, thượng đẳng thần” và cho lập đền thờ tại quê nhà.

Quan Hoàng Bơ khi ngự đồng mặc áo màu trắng chữ thọ, thắt đai vàng, đầu đội khăn xếp có nét, cài kim lệch màu trắng, tấu hương khai quang và cầm chèo dạo chơi sơn thủy.

Đền thờ Ngài là đền Hưng Long ở Tiền Hải – Thái Bình, hoặc có đền nhỏ thờ ở Hàn Sơn Thanh Hóa. Ngày hóa của Ngài 26 tháng 6.

Sưu tầm

Tag :
Các tin khác