Ông Hoàng Đôi

Ông Hoàng Đôi hầu Mẫu ở Đền Sòng và Phố Cát , làm việc thượng ngàn giám sát . Ngài là một trong bốn vị Khâm Sai thay quyền bốn phủ đi chấm lính nhận đồng . Theo truyền thuyết thì ông là người Mán có công đánh giặc bảo vệ dân lành. Trong văn ông Bảy mô tả Ông Hoàng Đôi là người có công đánh trận cùng Ông Hoàng Bảy . Chính vì vậy mà người ta gọi ông Hoàng Đôi là Ông Hoàng Đôi Bảo Hà .

Là Quan Hoàng thứ hai trong Hội đồng Thánh Hoàng, Ngài là người Mán có công cùng đức Hoàng Bẩy đánh giặc bảo vệ dân lành. Được triều đình phong là Tướng Công.

Trước kia không mấy người hầu ông Bẩy Bảo Hà mà thường hầu Hoàng Đôi, nơi thờ chính của ông là Ngôi đền nhỏ phía sau đền Quan Hoàng Bẩy, cũng có một đền tư ở Cẩm Phả Quảng Ninh thờ Quan Hoàng Đôi.

Ông Hoàng Đôi được hầu Mẫu ở đền Sòng Sơn và Đồi Ngang Phố Cát, làm việc thượng ngàn và giám sát. Ngài ngự áo xanh, mặc áo trấn thủ, mạng chéo, đai xanh, hiến tửu nghe thơ. Ngày lễ của Ngài 14 tháng 7.

Sưu tầm

Tag :
Các tin khác