Tam Tứ Phủ
Cậu bé Đồi Ngang
Cậu bé Đồi Ngang
Đền Đồi Ngang hay còn gọi là Phủ Đồi Ngang thờ Thánh Mẫu Liễu hạnh và thờ Cậu Bé Đồi...
Cô Đôi Cam Đường Cô Đôi Cam Đường Cô Bé Thượng Ngàn Cô Bé Thượng Ngàn
Mẫu Cửu Trùng Thiên
Mẫu Cửu Trùng Thiên
Mẫu Cửu hay còn gọi với các tên là Mẫu Cửu Trùng Thiên, Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên, Thiên Thanh...
Cô Chín Sòng Sơn Cô Chín Sòng Sơn Cô Tám Đồi Chè Cô Tám Đồi Chè
Tiên Chúa Thác Bờ
Tiên Chúa Thác Bờ
Thời Lê, thuở đầu xây dựng vương triều, loạn đảng Đèo Cát Hãn thường xuyên nhiễu...
Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ
Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ
Chúa Bà Đệ Nhị Nguyệt Hồ là bà chúa bói dưới thời Hùng Vương (có tài liệu lại nói chúa...
Tìm hiểu về tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần
Tìm hiểu về tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần
Tín ngưỡng thờ Đức Thánh trần là tín ngưỡng dân gian Việt nam, được hình thành từ quá...
Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai
Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai
Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai là quan lớn đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Ông. Đền Quan Lớn Đệ...
Quan Lớn Đệ Nhị Giám Sát
Quan Lớn Đệ Nhị Giám Sát
Quan Lớn Đệ Nhị hay còn gọi là Quan Đệ Nhị Giám Sát. Quan Giám Sát được thờ ở hai nơi chính...
Sơ đồ Ban thờ Tam phủ công đồng, Tứ phủ công đồng
Sơ đồ Ban thờ Tam phủ công đồng, Tứ phủ công đồng
Đã từ lâu tâm linh, tín ngưỡng đã đóng vai trò rất quan trọng đối với người dân...
TAM TÒA THÁNH MẪU
TAM TÒA THÁNH MẪU
Nhiều tài liệu cho rằng Tam tòa Thánh mẫu đều là hiện thân của Mẫu Liễu Hạnh với 3 lần...
Chúa Đệ Tam Lâm Thao
Chúa Đệ Tam Lâm Thao
Tương truyền bà là Công chúa Út của Hùng Vương, nên còn gọi bà là Chúa Ót...
Chúa Đệ Nhất Tây Thiên
Chúa Đệ Nhất Tây Thiên
Chúa Bà Đệ Nhất Tây Thiên là bà chúa thượng dưới thời Hùng Vương. Bà là người con gái sinh...
Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh
Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh
Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh. Hay còn gọi là Ông Lớn Tuần Tranh. Ông là con trai thứ năm của Vua Cha...
Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ
Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ
Quan Lớn Đệ Tam hay còn gọi là Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ. Đền thờ chính của Quan Lớn Đệ...
Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên
Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên
Đền thờ Quan Lớn Đệ Nhất còn gọi là Quan Đệ Nhất Linh Từ, thuộc quần thể di tích lịch...
Vua Cha Bát Hải Động Đình là ai
Vua Cha Bát Hải Động Đình là ai
Vua Cha Bát Hải Động Đình được thờ chính tại đền Đồng Bằng, thuộc xã An Lễ - Quỳnh...
Tam phủ, tứ phủ là gì?
Tam phủ, tứ phủ là gì?
Khái niệm Tam phủ có trước, khái niệm Tứ phủ có sau . Vào thời kỳ đầu của tín ngưỡng Tam...