Tam Tứ Phủ
Cậu bé Đồi Ngang
Cậu bé Đồi Ngang
Đền Đồi Ngang hay còn gọi là Phủ Đồi Ngang thờ Thánh Mẫu Liễu hạnh và thờ Cậu Bé Đồi...
Cô Đôi Cam Đường Cô Đôi Cam Đường Cô Bé Thượng Ngàn Cô Bé Thượng Ngàn
Mẫu Cửu Trùng Thiên
Mẫu Cửu Trùng Thiên
Mẫu Cửu hay còn gọi với các tên là Mẫu Cửu Trùng Thiên, Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên, Thiên Thanh...
Cô Chín Sòng Sơn Cô Chín Sòng Sơn Cô Tám Đồi Chè Cô Tám Đồi Chè
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ – Tứ phủ
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ – Tứ phủ
Ở đồng bằng Bắc bộ có một loại hình Thờ Mẫu rất độc đáo và đang tồn tại khá phổ...